Csak tagoknak

Tisztelt Tagtársam!

Engedje meg, hogy röviden tájékoztassam Társaságunkkal kapcsolatos aktuális eseményekről.

Az igazat megvallva magam sem hittem volna, hogy az egyesület bejegyzése és a hozzá kapcsolódó alapfunkciók kialakítása egy évet vesz majd igénybe. A bürokrácia útvesztőiről majd a közgyűlésen számolok be, most álljanak itt szárazon az egyesület szükséges adatai:

  • Fővárosi Bíróság ügyszáma: 12.Pk. 60737
  • az egyesület társadalmi szervezeti sorszáma: 14672
  • adószám: 18278907-1-42
  • bankszámlaszám: CIB Bank ZRT 10700787 – 67296558-51100005

Tekintettel arra, hogy sikerült megnyitni a bankszámlát, kérem, hogy a 2011. november 15-i ismételt alakuló ülésen megszavazott egységes 5000,- Ft tagdíjat 2012. május 30-áig szíveskedjen átutalással befizetni, mely a 2012. évre érvényes. Aki a tavalyi első alakuló ülésen fizetett az egyesület titkárának, annak az ott átadott összeget erre az évre vesszük figyelembe. Aki csökkentett összeget fizetett, kérem, egészítse ki a megszavazott értékig.

Az alapszabály értelmében minden év május 31-éig össze kell hívni a Közgyűlést. A 2012. évi Közgyűlés május 30-án 13.00 órakor lesz a Szent István Egyetem gödöllői campusán. Minthogy önmagában egy Közgyűlés nem feltétlenül érdekfeszítő, ezért az eseményt összekötöttük egy nemzetközi állatvédelmi konferenciasorozat gödöllői állomásával, melyen a részvétel ingyenes. Mindenkit szeretettel invitálok mind az AWARE projekt konferenciájára, mind a közgyűlésre, melyek meghívóit csatolom.

A MÁÁT I. Konferenciáját 2012. szeptember 14-én, pénteken tartjuk a SZIE Állatorvos-tudományi Karán. A konferencia témája az állatkínzás szakmai értelmezése és megítélése lesz. Ennek pontos meghívóját és programját rövidesen kiküldjük. A konferenciára minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Végezetül engedje meg, hogy hamarosan rendelkezésére bocsássam a MÁÁT honlapjának kidolgozására készített felhívásunkat. A felhívás szabadon terjeszthető. A társaság májusi alakuló ülésén a honlappal kapcsolatos elképzelések számtalan kérdést vetettek fel. Az Elnökség ezért úgy döntött, hogy kialakít egy alap-elképzelést a honlap tartalmi felépítésére vonatkozóan. E minimális elképzelés megvalósításához keres megvalósítási megoldást egy nyílt pályázaton. Így azonos feltételekkel indulhat bárki, és az esetleges félreértések elkerülhetők. Tekintettel arra, hogy már van bankszámlánk és megkezdődhetnek a tagdíj-befizetések, rendelkezésre fog állni a megfelelő anyagi keret. A beérkezett pályázatok alapján az Elnökség dönt arról, hogy a honlap elkészítésével kit bíz meg. Remélem, így mindenki számára megnyugtató megoldást sikerül találnunk.

Köszönöm megtisztelő figyelmét

Székesfehérvár, 2012. április 25.

                                                                                                                            dr. Végh Ákos s.k.

                                                                                                                                        elnök